–5 PAŹDZIERNIKA 2022, GODZ. 10:00 –

ROP BEZ TAJEMNIC

ROP dla opakowań w Europie i najlepsze praktyki gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czy Polska może z nich skorzystać?

 

Sprostanie wyzwaniu, jakim jest stworzenie cyrkularnej gospodarki, wymaga od przemysłu i rządów podjęcia strategicznych działań w zakresie tworzenia skutecznych systemów zbierania, sortowania i recyklingu odpadów pokonsumenckich. Przez dziesięciolecia pozostawialiśmy odpowiedzialność za radzenie sobie z coraz większą ilością źle zarządzanych i nienadających się do recyklingu odpadów rynkowi, społecznościom, konsumentom, a w końcu samemu środowisku.

Wiele krajów europejskich pracuje nad systemem gospodarki odpadami i rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), aby zwiększyć ich efektywność i zoptymalizować ich działanie. Jeden z programów ROP, który jest obecnie poddawany przeglądowi dotyczy opakowań po napojach. Rządy państw starają się wdrożyć najbardziej efektywne systemy dla opakowań konsumenckich, wykorzystujące usługi zbiórki w punktach typu "curbside" (pojemniki)i "drop-off" (dzwony lub PSZOK) jednocześnie rozwijając rozwiązania, które pozwolą połączyć konieczność osiągnięcia unijnych celów w zakresie zbiórki i recyklingu różnych rodzajów opakowań i materiałów opakowaniowych wraz z wygodą dla konsumentów oraz rozwojem branży recyklingowej.

 

HubSpot Video

 

W odniesieniu do Polski i innych krajów widzimy potrzebę przeprojektowania istniejącego systemu ROP w celu poprawy wskaźników zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dlatego chcemy szukać rozwiązań i najlepszych praktyk, które mogą stanowić solidną bazę dla stworzenia efektywnego systemu ROP dla opakowań opartych na specyfice kraju, istniejących już narzędziach ROP, rozwiniętej infrastrukturze i ramach prawnych.

Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji wokół systemu ROP dla opakowań po napojach w świetle obecnych ograniczeń i szans pochodzących z dojrzałych rynków europejskich.

Podczas dyskusji, eksperci z krajów europejskich z funkcjonującymi systemami ROP przedstawili własne doświadczenia z perspektywy sortowni i recyklerów, odpowiadając na pytania, między innymi:

Jak obecnie wygląda system ROP i jego skuteczność na wybranych, europejskich rynkach?

Jakie są przeszkody i motywacje w ramach systemu ROP, aby osiągnąć wyższy poziom zbiórki i recyklingu?

Jakie są najlepsze praktyki, którymi warto się podzielić? Czy Polska może skorzystać z tych praktyk?

Jak powinien działać system ROP dla opakowań, aby wspierać sortowanie i recykling różnych materiałów, w tym odpadów zmieszanych?

Jak wygląda współpraca z organizacjami odzysku opakowań?

Jakie rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami są wdrażane w porównaniu do tych proponowanych w modelu Holistycznych Systemów Zasobów przez firmę TOMRA: system kaucyjny, selektywna zbiórka (z/bez plastiku jako oddzielnej frakcji), sortowanie odpadów zmieszanych.

 

Uczestnicy

CC0E3366-BA91-439C-86E1-50D2D38A8360

Terje Skovly

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
matias

Mattias Philipsson

CEO Svensk Plaståtervinning i Motala AB
gregor

Grzegorz Orzeszko

Prezes ZUT Gdańsk
laurynas

Laurynas Virbickas

CEO of Kauno RATC
marius

Mariusz Rajca

Prezes TOMRA Sorting sp. z o.o.
anna

Moderator – Anna Sapota

Viceprezes ds. Public Affairs dla Europy Północno-Wschodniej